snack box

สแน็คบ๊อก ขนมจัดเบรค

35 บาท = L ใหญ่ 1 ชิ้น +น้ำผลไม้

42 บาท = S เล็ก 1 ชิ้น + L ใหญ่ 1 ชิ้น +น้ำผลไม้

50 บาท = S เล็ก 2 ชิ้น + L ใหญ่ 1 ชิ้น +น้ำผลไม้

50 บาท = L ใหญ่ 2 ชิ้น +น้ำผลไม้

58 บาท = S เล็ก 1 ชิ้น + L ใหญ่ 2 ชิ้น +น้ำผลไม้

35 บาท42 บาท50 บาท50 บาท58 บาท

S ขนมชิ้นเล็ก

โรลส้ม /กาแฟ /ใบเตย /วนิลาไส้บลูเบอรี่ / ฟรุตโรล/

ทาร์ตแยมบลูเบอรี่ / ทาร์ตสตรอเบอรี่ /ทาร์ตส้ม  /

ปริมิดเค้กชิ้นเล็ก /เค้กกล้วยหอมเล็ก / มาม่อนเล็ก /

มินิเบเกอร์แฮมไก่/มินิเบเกอร์ทูน่า/มินิเบเกอร์หมูหยอง

เอแคร์ 1 ชิ้น/คุกกี้คอร์นเฟลก / คุกกี้ข้าวโอ๊ต/

แยมโรลรวมรส
แยมโรล รวมรสทาร์ตแยม รวมรสมาม่อนเค้ก
ชิ้นเล็ก
ปริมิดเค้กใบเตย
ชิ้นเล็ก
เอแคร์ 1 ชิ้นเค้กกล้วยหอมเล็กคุกกี้คอร์นเฟลกมินิเบเกอร์ ทูน่า/หมูหยอง

L ขนมชิ้นใหญ่

ปังไส้กรอกไก่หนังกรอบ /ปังหมูหยองพริกเผา /

พิซซ่าทูน่า /พิซซ่าแฮมไก่ /หมูหยองทรงเครื่อง /

ปังซอสเซสหมูหยอง / ปังซอสเซสบริน(ไส้กรอกไก่) /

ปังแฮมโรล (ไก่) /ปังสลัดแฮม /ปังสลัดทูน่า/

ปังเผือก /ปังถั่วแดง /ปังงาดำ /ปังสับปะรด /ปังลูกเกด/

ทาร์ตทูน่า /ทาร์ตแฮมไก่  /

บราวนี่ /เอแคร์ 2 ชิ้น /ปริมิดเค้กชิ้นใหญ่ /

แซนวิชทูน่า /แซนวิชโบโลน่า

ขนมปังไส้กรอกซอสเซสบรินพิซซ่า ทูน่า / แฮมไก่ซอสเซสหมูหยอง
สลัดทูน่าหมูหยองทรงเครื่องแฮมโรลปังเผือก/ถั่วแดง/งาดำ
บราวนี่ 1 ชิ้นทาร์ต ทูน่า/ไก่/แฮมแซนวิชทูน่า /
โบโลน่า
ปริมิดเค้กใบเตย
ชิ้นเล็ก